ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТВОРЕНА ЗА ВСИЧКИ

ИНВЕСТИРАЙТЕ ОТ 1000€  И ВЗЕМТЕ ДО 10% ПЕЧАЛБА НА ГОДИНА

Започнете вашето портфолио от недвижими имоти ДНЕС !

БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ И КОМИСИОННИ !

 ОНЛАЙН ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Immo-Fund Ви дава възможност да увеличите състоянието си, като инвестирате в проекти за недвижими имоти, които в миналото са били достъпни само за шепа хора и големи корпорации. Вашите печалби зависят от вида на инвестицията, която изберете:

 • инвестизия под формата на„заем“, който вие като инвеститор предоставяте на предприемача на проекта в замяна на фиксиран лихвен процент обикновено за период от 18 до 24 месеца. Вашата гаранция е под формата на опция да станете акционер (съсобственик) в проекта, в случай на невъзможност за предприемача да изърши плащането на пъдежна дата и да упражните контрол върху проекта ила да продадете дяловете си. Годишната възвръщаемост в проектите, които предлагаме на нашата платформа варират между 5% и 10 %.
 • частична собственост в проекта, с който ставате партньори със строителни предприемачи и споделяте нетната печалба от сътветния прокет пропорционално на инвестицията си. В такова съдружие годишната възвръщаемост на инвестицията ви може да е от 10% до 20%.      

Средната продължителност на инвестицията от деня на транзакцията от ваша страна до момета, в който получавате обратно главницата и включената лихва за целият период е  24 месеца.

Проектите са фокусирани в Германия и Източна Европа:

 • пазарът в Германия се характеризира с експоненциален разтеж благодарение на търсенето, което значително надвишава предлагането и в сектора на жилищно сторителство и в сегмента на офис сградите
 • Източна Европа, от друга страна предлага по-ниска цена за осъществяване на проект и развиващи се пазари на недвижими имоти
 • Нашият екип има дългогодишен опит и на двата пазара, ключов за оценката на рисковете и възможностите свърани с всеки един от тях

При капиталово участие в инвестиционен проект, увеличаването на стойността му за този период би трябвало да компенсира всички инфлационни ефекти и общата ви възвращаемост да остане непокътната.

Ние предлагаме различни начини на изплащане: We provide different payment schemes:

 • проекти, които имат еднокатно плащане в края на периода, което включва главница и включена лихва projects that provide a single bullet payment at the end of the investment period with principal included
 • прокети с периодични плащания (на тримесечия, полугодия или годишни) на лихвата с включео плащане на глваницата в края на инвестиционният период
graphic 1

Как работи IMMO-FUND ?

 • Immo-Fund е хибрид между платформа за инвестиции от тип peer-to-peer (директно инвестиране от субект в субект, без посредници)  и инвестиционен фонд, където инвеститорите обединяват капитала си в SPV (Дружества със специална инвестиционна цел), които се ръководят от професионален екип с опит в областта на оценката на строителни проекти, управлението на инвестиции и добро разбиране за местният пазар. Задълженията на тези дружества към инвеститорите чрез платформата Immo-Fund са обезпечени с активите на съответният проект сред които е и правото на строеж на съотетният имот.
 • Ние се стремим да покажем и обучим нашите инвеститори за рисковете и ползите от участието им в инвестиционни схеми за недвижими имоти. За нас е приоритетно да задоволим точно нуждите на нашите инвеститори и да няма разминаване между нашите и техните очквания.
 • За постигането на по-висока възвръщаемост на инвестициите ние предлагаме на нашите инвеститори да си сътрудничат с опитни разработчици на недвижими имоти и да споделят справедливо своите печалби
 • Преди да инвестират, потребителите следва да се запозаят с всички рискове свързани с избраният от тях проект. Въпреки наложената от нас методология  за оценка на рисковете за всеки един прокет, следва потребителите да изградят собстено мнение по тези въпроси и да не приемат предоставената им информация и оценка за гаранция на тяхната инвестиция, а по-скоро като професионално мнение базирано на експертица и опит в сферата на строителството, недвижимите имоти и финансите.

НАШИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ

ФИКСИРАН ПРИХОД или ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА

„НИЕ ИНВЕСТИРАМЕ“

КРАУДФЪНДИНГ НА БАЗА НА КРЕДИТИРАНЕ

 • Предоставяне на заем на „гарантиран“ разработчик на проект , за който са оценени всички рисковете чрез нашият патентован „Prime Risk“ модел
 • Получаване на фиксирани лихвени плащания от 7% или повече на годишна база
 • Вземете парите си (главницата) след от 18 до 24 месеца
 • € 1,000 минимален вход на инвестицията

„НИЕ УЧАСТВАМЕ“

КРАУДФЪНДИНГ НА БАЗА УЧАСТИЕ В СОБСТВЕНОСТТА

 • Получете дял от печалбата на проекта и достигнете печалба от 10% до над 20% на годишна база
 • Доходна средносрочна инвестиция 
 • Печалба от ликвидационният дял след завършване на проекта
 • €10 000 минимална инвестиция

ОТКРИЙ НАШИТЕ ПРОЕКТИ

РАЗГЛЕДАЙТЕ СВОБОДНО АКТИВНИ И ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ IMMO-FUND, КАКТО И ПРОЕКТИ,КОИТО ПРЕДСТОИ СКОРО ДА ИЗЛЕЗНАТ НА ПАЗАРА
ИНВЕСТИЦИЯТА ЧРЕЗ IMMO-FUND

ПРОЗРАЧНА
Фактите, данните и анализа на риска за всеки проект са представени по ясен и разбираем начин. При нас ще откриете прозрачни инвестиционни възможности без неприятни изненади. Патентованият ни модел за изчисление на риска Prime Risk Model до голяма степен минимизира непредвидени обстоятелства свързани с изпълнението и реализацията на проктите, като дава едно експертно мнение на бата на което не професионалните инвеститори могат да напртавят информирано инвестиционно решение без да се притесняват от липсата си на познания в сферата.

СИГУРНОСТ

 Личните данни на всеки потребител се съхраняват и използват по специално проектирани процедури, съответстващи на Европейска Регулация 2016/679 (General Data Protection Regulation) за защита на личните данни. Самоличността на всеки инвеститор е строго поверителна и Immo-Fund  се задължаава да не я предоставя на други субекти с търговски или статистически цели.

ДОХОДОНОСНА
Инвестирането чрез Immo-Fund НЕ ВИ СТРУВА НИЩО. Ние не таксуваме нашите инвеститори такси или комисиони. Няма скрити разходи или задължения. Възвръщаемостта, посочена за всеки проект, съответства на парите, които ще получите обратно.

newspaperpurple

Новинарският център

В Immo-Fund ние осъзнаваме необходимостта Ви като инвеститор да бъдете напълно информирани за промените, развитието и напредъка на вашите инвестиции и на пазара на недвижими имоти. Следим всички новини свързани с пазара на групови инвестиции (crowd investing), недвижимите имоти, нови технологии и законодателни промени в сектора. За да ви спестим време и да ви предоставим най-подходящата информация, създадохме нашия Новинарски Център. Използвайки най-съвременния алгоритъм, Новинарският Център сортира всеки ден хиляди новинарски статии и избира най-подходящите за вас.

КЪМ НОВИНИТЕ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИ ОТНОСНО АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В НАШИЯ РАЗДЕЛ ЗА ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Investments in real estate carry considerable risk and may lead to a loss of capital and in rare cases a loss of the entire initial investment. Consider your investment wisely and never put 100% of your capital in a single investment. Diversify your portfolio in order to reach better performance and lower the risk of total loss.